Főoldal

You need the Flash plugin.

Download Macromedia Flash Player

2014. szeptember 03., mai névnap: Hilda
KERESÉS
 
MENÜ
KOSÁR TARTALMA
A kosár jelenleg üres
AJÁNLÓ
RSS
TTE-LAPOK
0
TÁMOGATÓINK
0
Jogszabályok

A TANKÖNYVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE


A legfontosabb jogszabályok:

• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről és ennek módosításai
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
• 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről és ennek módosításai

További fontosabb jogszabályok:

Törvények:
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (XX. Fejezet)

Korm. rendeletek:
• 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
• 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről
• 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek:
• 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről és ennek módosításai
• 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és ennek módosításai
• 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről
• 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről


A tankönyvvé nyilvánítási eljárás során – a kiadványok megfelelőségének vizsgálatakor – alkalmazandó egyéb jogszabályok:

Törvények:
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Korm. rendeletek:
• 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Miniszteri rendeletek:
• 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
• 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
• 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
• 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
• 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
• 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról


A tanulók tankönyvellátásának állami támogatáshoz kapcsolódó további jogszabályok:

Törvények:
• A mindenkori költségvetési törvény – a 2008/2009. tanévre vonatkozóan: 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
• 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Korm. rendeletek:
• 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
• 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről

Miniszteri rendeletek:
• 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól


A normatív kedvezményben részesülők körének meghatározásánál használandó jogszabályok:

Törvények:
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

Korm. rendeletek:
• 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
• 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Miniszteri rendeletek:
• 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról
• 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról